#

Een kijkje achter de schermen bij het afdelingsbestuur: De Secretaris Organisatie

20 Mrt 2015

In het afdelingsbestuur zet ik mijzelf in als Secretaris Organisatie van de Jonge Democraten Brabant. In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de afdeling. Ik houd overzicht over de activiteiten die worden georganiseerd door bestuursleden of commissies en help ze waar nodig. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het zelf organiseren van activiteiten, waardoor er continuïteit en diversiteit in het activiteitenprogramma ontstaat en ben ik het eerste aanspreekpunt voor commissies binnen de afdeling.

Lees verder

Brabantse jongerenpolitiek: kies voor de toekomst van Brabant!

18 Mrt 2015

Tilburg, 16 maart 2015 – De Brabantse afdelingen van de politieke jongerenorganisaties CDJA, DWARS, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, JOVD en PINK! roepen de Brabantse jongeren eensgezind op om 18 maart naar de stembus te gaan. Door hun stem te laten horen, kunnen de jongeren van Brabant invloed uitoefenen op de samenstelling van de Provinciale Staten, de waterschappen en indirect ook de Eerste Kamer.

Lees verder

Jonge Democraten Brabant pleiten voor vernieuwd erfgoed

15 Mrt 2015

De Jonge Democraten Brabant, de politieke jongerenvereniging gelieerd aan D66, roept de provincie Brabant op om een nieuwe weg in te slaan met haar beleid ten aanzien van cultureel erfgoed. De provincie moet kritisch kijken naar de culturele meerwaarde van erfgoed en de gebouwen, waar deze mogelijk, openstellen voor ondernemers.

Lees verder

Openheid is een groot goed

02 Mrt 2015

Eind januari is in Eindhoven door het College van B&W het Ouderen Appèl Eindhoven op het matje geroepen. Schriftelijke vragen over vastgoedbezit zouden niet mogen worden doorgestuurd naar de pers. Volgens de Jonge Democraten Brabant is dit onacceptabel.

Lees verder

Jonge Democraten Brabant: Beter OV voor thuiswonende student

24 Feb 2015

Het is voor thuiswonende studenten te moeilijk om met het huidige openbaar vervoer naar colleges te reizen, aldus de Jonge Democraten Brabant, de politieke jongeren organisatie gelieerd aan D66. Naast slechte busverbindingen, worden studenten ook vaak geconfronteerd met een lange overstap of bustijden die niet aansluiten op lestijden. 

Lees verder