#

Denk na over een bestuurstermijn!

12 Okt 2016

Op zaterdag 10 december zal het afdelingscongres weer plaatsvinden. Aangezien het mandaat van het huidige bestuur dan zal aflopen, zullen alle functies vacant zijn en is het mogelijk om je daarvoor kandidaat te stellen!

Wil jij graag een steentje bijdragen aan de afdeling en heb je volgend jaar tijd over, dan is een bestuursfunctie bij de Jonge Democraten Brabant wellicht iets voor jou! Het is mogelijk om je verkiesbaar te stellen als kandidaat Voorzitter, Algemeen Secretaris, Penningmeester, Secretaris Pers en Politiek, Secretaris Promotie en Ledenbinding, Secretaris Organisatie of Algemeen Bestuurslid. Je kan je tot aanvang van het afdelingscongres kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, maar als je wilt dat jouw kandidaatstelling in het congresboek wordt opgenomen, zodat deze voor het afdelingscongres bekend is bij de leden, dien je voor 3 december een ingevuld kandidaatstellingsformulier naar brabant@jongedemocraten.nl gestuurd te hebben.  Meer informatie over deze functies is hieronder te vinden:

Voorzitter

De voorzitter is een spin in het web. Een verbinder tussen bestuursleden, andere JD-afdelingen, PJO’s, het landelijk bestuur en lokale D66-contacten. De voorzitter voelt zich verantwoordelijk voor het wel en wee van haar/zijn bestuursgenoten. Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en stuur je het bestuur aan waar nodig. Daarbij hoort dat de voorzitter beslissingen neemt en bespreekbaar maakt wanneer zaken minder goed gaan. Het is dus van belang dat je weet wat er speelt binnen de afdeling. Ten slotte is de voorzitter het gezicht van de afdeling naar buiten toe. De voorzitter moet dus in staat zijn de gang van zaken binnen de afdeling goed te verwoorden.

Verwacht ongeveer 15 uur per week aan deze functie kwijt te zijn.

Algemeen Secretaris

Als Algemeen Secretaris zorg je ervoor dat de interne organisatie en communicatie van de afdeling op orde is. Dit betekent dat je de website up-to-date houdt, welkomstmails stuurt naar nieuwe leden en de notulen maakt van de bestuursvergaderingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de maandelijkse nieuwsbrief, het beheer van het digitale archief en de voorbereiding van de afdelingsvergaderingen. 

De AS is nauwgezet en goed op de hoogte van de interne gang van zaken. Als AS heb je belangrijke verantwoordelijkheden, maar kun je wel je eigen draai geven aan de invulling van je functie. Je bent een goede teamspeler en initiatiefrijk, maar je kunt ook goed zelfstandig werken. 

Veel van deze werkzaamheden kun je zelfstandig uitvoeren. Dat betekent dat je flexibel met je tijd kan omgaan in deze functie. Ook zijn er veel mogelijkheden om naast je eigen verantwoordelijkheden andere bestuurszaken op te pakken, naar gelang je daar tijd en zin voor hebt.

Tijdsbesteding voor deze functie is ongeveer 12 uur per week.

Penningmeester
Als penningmeester houd je nauwlettend de financiën in de gaten. De penningmeester stelt in december de begroting op voor het komende jaar en voor speciale activiteiten vraag je projectsubsidies aan. Daarnaast zorg je ieder jaar voor een financieel jaarverslag. Je hebt daarbij regelmatig contact met de landelijke penningmeester.

Het leuke aan penningmeester is dat je de formele taken kunt doen wanneer het jou het best uitkomt. Je maakt daarnaast als bestuurslid ook onderdeel uit van het afdelingsbestuur waardoor je als penningmeester veel flexibiliteit hebt om andere bestuurstaken op te pakken, naar gelang je daar tijd voor en zin in hebt.

De penningmeester is zelfstandig, standvastig en secuur. De ideale penningmeester kent de regels, maar denkt binnen die kaders in mogelijkheden die het belang van de afdeling ten goede komen.

De verwachte tijdsinspanning is circa 10 uur per week.

Secretaris Promotie & ledenbinding

De secretaris Promotie en ledenbinding houdt zich bezig met alle promotionele acties van de afdeling. Dit betekent dat je bezig bent met de promotie van onze activiteiten, van de afdeling in het algemeen, maar ook dat je actief bent met het werven en activeren van nieuwe en oudere leden. De secretaris promotie houdt de promotieset (flyers, banner, vlag, pennen, etc.) in beheer en houdt de twitter- en instagramaccounts up to date.  Naast de organisatie van de nieuweledendagen valt ook de grootste promotieactie van het jaar, het Zomeroffensief, onder jouw verantwoordelijkheid. Het Zomeroffensief vindt altijd in augustus plaats. 

De secretaris Promotie en ledenbinding is creatief, kan organiseren en is proactief. De ideale kandidaat is een energiekeling met wilskracht die op zoek gaat naar een podium om de JD in het licht te zetten.

Verwachte tijdsinspanning ongeveer circa 10 uur per week, met mogelijke uitschieters bij campagne en acties. 

Secretaris Politiek en Pers

De Secretaris Politiek en Pers is verantwoordelijk voor politieke inhoud van de Jonge Democraten in Brabant en Zeeland. Dat betekent dat je politieke ontwikkelingen in de gaten houdt en inschat wanneer de JD hier iets over zou moeten zeggen. Ook denk je mee bij de inhoudelijke vormgeving van de activiteiten. Een andere belangrijke rol is de voorbereiding van de landelijke congressen, waar JD Brabant graag gedegen input levert.  

De secretaris politiek en pers is tenminste gehouden tot het stimuleren, bewaken initiëren van politieke discussie binnen de afdeling en het zorg dragen van perscontacten. Ook valt het Politiek Team onder jouw verantwoordelijkheid. Samen met hen bespreek je politieke ontwikkelingen en te nemen stappen.
Als Secretaris Politiek en pers ben je breed geïnteresseerd in politieke vraagstukken, volg je de politiek op lokaal en provinciaal niveau en kun je samen met anderen snel een politieke boodschap formuleren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de JD in de (lokale) pers en zorg je zo dus dat de JD haar mening kan laten horen in het publieke debat. 

De functie Politiek en Pers is erg flexibel in te richten. Verwacht een tijdsbesteding van zo’n 12 uur, afhankelijk van je eigen plannen en de ambitie van het bestuur. 

Secretaris Organisatie 

Als secretaris organisatie ben je verantwoordelijk voor de organisatorische zaken binnen de afdeling. Je staat aan het hoofd van het Activiteiten Team draagt zorg voor een divers aanbod aan activiteiten. Je houdt de jaarplanning bij en ben verantwoordelijk voor de organisatie van de teamavond en andere activiteiten die namens het bestuur worden georganiseerd.

In deze functie is het belangrijk dat je gestructureerd kunt werken en goed overzicht kan bewaren.  Je moet ervoor zorgen dat de activiteiten goed worden voorbereid, er niets wordt vergeten, en dat er op tijd wordt begonnen aan de organisatie. Je hebt vooral een ondersteunende rol, maar je moet ook daadkrachtig zijn om last-minute aan te slag te gaan indien er bijvoorbeeld een spreker of locatie afzegt. Lijkt het jou leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van alle activiteiten van de Jonge Democraten Brabant? Dan is secretaris organisatie iets voor jou!

Verwachte tijdsinspanning zal ongeveer 15 uur per week zijn.


De geschatte tijdsbesteding is inclusief de bestuursvergaderingen en activiteiten, exclusief landelijke weekenden. Heb je vragen over de functies of twijfel je nog? Spreek dan een van de huidige bestuursleden aan op een activiteit of stuur een berichtje via de mail of facebook!

Categorie: Nieuws