#

Is een bestuurstermijn iets voor jou?

30 Apr 2016

Tijdens de AAV van zaterdag 11 juni zullen er weer verkiezingen voor het bestuur van de JD Brabant worden gehouden voor het komende (half)jaar. De volgende functies zijn vacant: algemeen secretaris, secretaris politiek, secretaris pers en promo, penningmeester en secretaris organisatie. De functieomschrijvingen zijn hieronder te vinden. Als je wilt dat jouw kandidaatstelling in het congresboek wordt opgenomen zodat deze voor de AAV bekend is bij de leden dien je voor 5 juni het ingevuldekandidaatstellingsformulier naar brabant@jd.nl te hebben opgestuurd. Je kunt je tot de AAV aanmelden voor een bestuursfunctie, maar dan wordt je kandidaatstelling niet in het congresboek opgenomen. Voor vragen of informatie kun je mailen naar voorzitter.brabant@jd.nl

Hieronder tref je de functieprofielen van de verkiesbare functies. Kijk goed waar jouw interesses liggen, maar ook naar de tijdsinvulling van de functies. 

Voorzitter

Als afdelingsvoorzitter van de Jonge Democraten ben je niet alleen verantwoordelijk voor het besturen van de afdeling, maar dien je ook het bestuur te kunnen leiden. De vaardigheden die dat vraagt zijn:
- Overzicht houden op de agenda
- Contacten onderhouden met bestuursleden en andere afdelingsbesturen
- Het kunnen voorzitten van de bestuursafdelingen 
- Contacten onderhouden met D66 en ook met andere PJO’s
Als voorzitter ben je bovendien aanwezig bij eigen en ook gerelateerde activiteiten en onderhoudt je een goede band met de leden van de afdeling. Daarnaast zal je, samen met het team van enthousiaste bestuursleden, activiteiten organiseren en de afdeling optimaal laten bloeien!
De tijdsbesteding van deze functie ligt rond de 20 uur per week. 

Algemeen Secretaris
Als Algemeen Secretaris zorg je ervoor dat de interne organisatie en communicatie van de afdeling op orde is. Dit betekent dat je de website up-to-date houdt, welkomstmails stuurt naar nieuwe leden en de notulen maakt van de bestuursvergaderingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de maandelijkse nieuwsbrief, het beheer van het digitale archief en de voorbereiding van de afdelingsvergaderingen. De AS is nauwgezet en goed op de hoogte van de interne gang van zaken. Als AS heb je belangrijke verantwoordelijkheden, maar kun je wel je eigen draai geven aan de invulling van je functie. Je bent een goede teamspeler en initiatiefrijk, maar je kunt ook goed zelfstandig werken. Het is belangrijk dat je bereikbaar bent.
Veel van deze werkzaamheden kun je zelfstandig uitvoeren. Dat betekent dat je flexibel met je tijd kan omgaan in deze functie. Ook zijn er veel mogelijkheden om naast je eigen verantwoordelijkheden andere bestuurszaken op te pakken, naar gelang je daar tijd en zin voor hebt.
Tijdsbesteding voor deze functie is zo’n 10 - 15 uur per week.

Secretaris Organisatie
Als secretaris organisatie ben je verantwoordelijk voor de organisatorische zaken binnen de afdeling. Aan het begin van je periode maak je een planning, zodat de activiteiten afwisselend over de verschillende steden/commissies worden verdeeld. Je zorgt ervoor dat de commissies goed draaien en dat er wekelijks een interessante activiteit is. Je doet dit door commissies te begeleiden en te ondersteunen waar nodig, en ze te helpen met bijvoorbeeld het regelen van een locatie. Bovendien zorg je ervoor dat er genoeg afwisseling is qua activiteiten.
In deze functie is het belangrijk dat je gestructureerd kunt werken. Je moet ervoor zorgen dat de activiteiten goed worden voorbereid, er niets wordt vergeten, en dat er op tijd wordt begonnen aan de organisatie. Daarnaast moet je communicatief vaardig zijn, omdat je goed contact moet onderhouden met alle commissieleden en in het bijzonder de commissievoorzitters. Aangezien jij verantwoordelijk bent voor de activiteiten, is het goed om een sterk verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Het mooie aan de functie is dat je met heel veel verschillende mensen en commissies samenwerkt. Goed kunnen samenwerken is dus belangrijk. Lijkt het jou leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van alle activiteiten van de Jonge Democraten Brabant? Dan is secretaris organisatie iets voor jou!
Verwachte tijdsinspanning: circa 20 - 15 uur per week.

Secretaris Politiek en Pers

De Secretaris Politiek en Pers is verantwoordelijk voor politieke inhoud van de Jonge Democraten in Brabant en Zeeland. Dat betekent dat je politieke ontwikkelingen in de gaten houdt en inschat wanneer de JD hier iets over zou moeten zeggen. Ook denk je mee bij de inhoudelijke vormgeving van de activiteiten. Een andere belangrijke rol is de voorbereiding van de landelijke congressen, waar JD Brabant graag gedegen input levert. 
De secretaris pers en politiek is tenminste gehouden tot het stimuleren, bewaken initiëren van politieke discussie binnen de afdeling en het zorgdragen van perscontacten. Je kunt dit doen met een politieke werkgroep binnen de afdeling (optioneel) en met de regiocommissies. Samen met hen bespreek je politieke ontwikkelingen en te nemen stappen.
Als Secretaris Politiek en pers ben je breed geïnteresseerd in politieke vraagstukken, volg je de politiek op lokaal en provinciaal niveau en kun je samen met anderen snel een politieke boodschap formuleren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de JD in de (lokale) pers en zorg je zo dus dat de JD haar mening kan laten horen in het publieke debat. Tijdens verkiezingen ben je tevens verantwoordelijk voor de campagneactiviteiten van de JD.
De functie Politiek en Pers is erg flexibel in te richten. Verwacht een tijdsbesteding van zo’n 10-15 uur, afhankelijk van je eigen plannen en de ambitie van het bestuur.

Secretaris Promotie en ledenbinding

De secretaris Promotie en ledenbinding houdt zich bezig met alle promotionele acties van de afdeling. Dit betekent dat je bezig bent met de promotie van onze activiteiten, van de afdeling in het algemeen, maar ook dat je actief bent met het werven en activeren van nieuwe en oudere leden. Ook de grootste promotieactie van het jaar, het Zomeroffensief, valt onder jouw verantwoordelijkheid. Het Zomeroffensief vindt altijd in augustus plaats. De secretaris promotie houdt de promotieset (flyers, banner, vlag, pennen, etc.) in beheer en houdt het twitteraccount up to date.
De secretaris Promotie en ledenbinding is creatief, kan organiseren en is proactief. De ideale kandidaat is een energiekeling met wilskracht die op zoek gaat naar een podium om de JD in het licht te zetten.
Verwachte tijdsinspanning: circa 10 uur per week, met mogelijke uitschieters bij campagne en acties.

Heel graag tot mails!

 

 
Categorie: Nieuws