#

JD Brabant zet zich in voor méér betaalbare studentenwoningen in Den Bosch

10 Jun 2020

 Gastopinie op de voorpagina van het Brabants Dagblad - 10 juni 2020

In januari van dit jaar kwamen jongeren uit Den Bosch in actie voor de bouw van meer betaalbare woningen voor studenten. De petitie die de gemeente oproept om de woningnood onder Bossche jongeren aan te pakken is meer dan duizend keer ondertekend. Bij overhandiging van de petitie benadrukte wethouder Roy Geers van Wonen en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw dat hij er mee bezig was en de oproep van de jongeren serieus zou nemen. De wethouder voegde alleen nooit de daad bij het woord.

Een motie die het college opriep om met meer tijdelijke woningen het acute probleem te verlichten is door de wethouder en de Bossche coalitiepartijen weggewuifd. In de woonvisie die nu voorligt wordt vaak benadrukt dat de prioriteit ligt bij betaalbare woningen voor studenten en starters. Goede zaak, zou je zeggen, maar het blijft enkel bij mooie woorden.

Waar de woonvisie concreet wordt blijkt dat van de te bouwen woningen in de komende tien jaar slechts 25 procent wordt gereserveerd voor sociale huurwoningen, waar de studenten-, starters- en eengezinswoningen onder vallen. Dat is veel lager dan het huidige percentage sociale woningen dat 34 procent uitmaakt van de totale Bossche woningvoorraad.

Om de acute woningnood te verlichten zijn tijdelijke woningen essentieel, maar ook op dit gebied toont de wethouder weinig ambitie. Waar het de regio Eindhoven lukt om in tien maanden duizend tijdelijke woningen neer te zetten, wil de gemeente Den Bosch vijfhonderd tijdelijke woningen in drie jaar realiseren. Wethouder Geers laat de Bossche jongeren, letterlijk en figuurlijk, in de kou staan.

Voor veel jongeren is het onmogelijk om een woning te vinden in Den Bosch. Veel studenten die er studeren hebben nu, noodgedwongen, een kamer in Tilburg en veel starters trekken weg uit de stad. De woningnood zorgt dus voor vergrijzing van de stad. De wethouder zal zijn mooie woorden moeten omzetten in daden om te voorkomen dat Den Bosch helemaal vergrijst. De wethouder heeft de kans om ervoor te zorgen dat er voor jong én oud een plek is Den Bosch.

Lukas van Dongen, Jonge Socialisten Brabant

Joris Hetterscheid, Jonge Democraten Brabant

Myrte Hesselberth, DWARS Brabant

Jordi Prins, Jongerenambassadeur wonen

Annemarie van Delft, Jong en Huren

Categorie: Nieuws Politiek