#

Kasco

Kasco

Een van de organen die de Jonge Democraten Brabant hebben is de kasco. De kasco controleert de uitgaven van het afdelingsbestuur en informeert en adviseert het afdelingscongres over de financiële gezondheid van de afdeling. Een belangrijke taak, daarom worden kasco-leden net zoals bestuursleden verkozen op de afdelingsvergadering.

Sinds 10 juni 2017 bestaat de Kasco uit de volgende leden:

Thijs van Rens

Peet Wijnen

Marijn Kijff

Contact: kasco.brabant@jd.nl